Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Dinas Casnewydd Safonau Masnach : Fêp yn cael ei werthu i berson ifanc dan oed

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi erlyn perchennog siop yn llwyddiannus ar ôl iddo werthu fêp tafladwy i rywun o dan 18 oed.

Darllen Mwy

Erlyn yn dilyn camddefnyddio logos

Mae cwmni cynnal a chadw eiddo lleol wedi pledio’n euog i gamddefnyddio logos achredu mewn gwrandawiad yn Llys yr Ynadon Caernarfon, wedi i Adran Safonau Masnach Ynys Môn ddod ag achos yn ei erbyn.

Darllen Mwy

Menter ar y gweill i geisio atal gwerthu nwyddau ffug ar grwpiau cyfryngau cymdeithasol lleol

Mae menter bwysig yn hybu ymdrechion i amddiffyn defnyddwyr lleol a busnesau bychain rhag y niwed sy’n cael ei achosi gan y fasnach gynyddol mewn nwyddau ffug ar grwpiau prynu-a-gwerthu lleol ar y cyfryngau cymdeithasol

Darllen Mwy

Miloedd o ddiodydd meddal wedi'u mewnforio wedi'u tynnu o farchnad y DU

Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir wedi cael gwared ar filoedd o ddiodydd meddal a melysion Americanaidd a fewnforiwyd gan gynnwys Mountain Dew, Bang Energy, Cheetos & Takis oherwydd eu bod yn cynnwys ychwanegion gwaharddedig.

Darllen Mwy

Cyflwyno Gorchymyn Cau ar siop yn dilyn gwerthu fêps anghyfreithiol a gwerthu fêps i blant

Mae siop wedi cael gorchymyn i gau ar ôl i Swyddogion Safonau Masnach ddarganfod ei bod wedi bod yn gwerthu nwyddau anwedd a fêps anghyfreithlon i blant.

Darllen Mwy

Töwr twyllodrus yn cael dedfryd o garchar wedi’i ohirio

Mae töwr twyllodrus a fu’n gwneud gwaith diangen ar gartref pâr agored i niwed, ac a gododd filoedd o bunnoedd arnyn nhw, wedi cael ei ddedfrydu i gyfnod o 15 mis yn y carchar, wedi’i ohirio.

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out