Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Wythnos Safonau Masnach Cymru - Diwrnod 4 - Rhy dda i fod yn wir?

Mae Safonau Masnach Cymru yn adrodd bod sgamiau a masnachwyr twyllodrus yn parhau i achosi gofid i ddefnyddwyr ledled y wlad.

Darllen Mwy

Wythnos Safonau Masnach Cymru - Diwrnod 3 - Cadwch olwg am siarcod benthyg arian

Mae Safonau Masnach Cymru ac Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru yn rhybuddio defnyddwyr i fod yn wyliadwrus ar gyfryngau cymdeithasol, gan fod y tîm yn derbyn y nifer uchaf erioed o adroddiadau o weithgarwch siarcod benthyg arian oherwydd yr argyfwng costau byw a'r defnydd cynyddol o farchnadoedd digidol.

Darllen Mwy

Wythnos Safonau Masnach Cymru - Diwrnod 2 - Twyll y Tanwydd

Mae Safonau Masnach Cymru yn adrodd bod gwiriadau yn parhau yn ystod yr argyfwng costau byw ar y cynhyrchion na all defnyddwyr eu profi eu hunain.

Darllen Mwy

Wythnos Safonau Masnach Cymru - Ebrill 15fed i 19fed

Mae Wythnos Safonau Masnach Cymru yma – rydym yn codi ymwybyddiaeth o’r amrywiaeth eang o waith a wneir gan swyddogion Safonau Masnach yng Nghymru.

Darllen Mwy

Wythnos Safonau Masnach Cymru - Diwrnod 1 - Gofyn am drwbl

Mae Safonau Masnach Cymru yn cynghori defnyddwyr i fod yn ofalus ac i wirio'r disgrifiadau ar gynhyrchion bwyd y maent yn eu prynu, fel eu bod yn hyderus eu bod yn derbyn yr hyn y maent yn ei ddisgwyl ar ôl talu amdano.

Darllen Mwy

Taclo nwyddau ffug

Mae perchennog busnes o Gwmbrân wedi pledio’n euog i werthu gorchuddion ffonau symudol ffug.

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out