Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Carcharu dyn am werthu ceir yn anghyfreithlon

Mae dyn wedi cael ei garcharu am dair blynedd am werthu bron i 300 o geir sydd wedi'u difrodi mewn damweiniau heb yn wybod i gwsmeriaid.

Darllen Mwy

Erlyn gwerthwr ar Facebook am werthu dillad ffug

Mae masnachwr o Bont-y-pŵl sy’n gwerthu ar Facebook wedi pledio'n euog i werthu a meddu ar ddillad ffug gan gynnwys North Face, Chanel, Nike a Dior.

Darllen Mwy

Siarc benthyg hynaf y DU yn cael gorchymyn i dalu dros £173,000 gan Lys Caerdydd

Mae benthyciwr 83 oed wedi cael gorchymyn i ad-dalu dros £173,000 o'i harian twyll, gyda mwy na £35,000 yn cael ei ddychwelyd i'w dioddefwyr mewn iawndal

Darllen Mwy

Cwpl o Drelyn yn cael eu dedfrydu am droseddau lles anifeiliaid a bridio cŵn yn anghyfreithlon

Mae Colin a Ruth Williams o Glan-ddu Road, Trelyn wedi cael eu dedfrydu ar y cyd yn Llys Ynadon Casnewydd am fridio cŵn heb drwydded, troseddau Deddf Lles Anifeiliaid 2006 a methu â nodi mewn hysbysebion bod cŵn bach yn cael eu hysbysebu gan fridiwr cŵn yn groes i Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008.

Darllen Mwy

Gwasanaethau Safonau Masnach Cymru a phartneriaid allweddol yn dod at ei gilydd i fynd i’r afael â masnachwyr twyllodrus

Fel rhan o Wythnos Safonau Masnach Cymru, cynhaliwyd diwrnodau gweithredu a gynlluniwyd ymlaen llaw yn targedu masnachwyr twyllodrus a throseddau carreg drws ledled Cymru

Darllen Mwy

Wythnos Safonau Masnach - Diwrnod 5 - Rhad a Rhacs

Mae Safonau Masnach Cymru yn rhybuddio defnyddwyr am fewnforion a ffugiadau rhad a'u hatgoffa o'r ymadrodd “prynu'n rhad, prynu ddwywaith”. O bryd i'w gilydd, gallai'r 'fargen' honno gostio mwy na'r disgwyl.

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out