Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Croeso i Wefan Safonau Masnach Cymru


Cymorth Busnes

Ein nod yw cefnogi busnesau drwy ddarparu cyngor cynhwysfawr, hygyrch a pherthnasol a fydd yn galluogi’r busnesau hynny i gyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol. 

Darllen Mwy

Cyngor i ddefnyddwyr

Mae angen i bawb feddu ar y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i drafod y byd gwerthu a phrynu nwyddau a gwasanaethau sy'n ddryslyd ac weithiau'n ddiegwyddor.

Darllen Mwy

Amdan Safonau Masnach Cymru

Mae Safonau Masnach Cymru yn cynrychioli’r 20 gwasanaeth Safonau Masnach Awdurdod Lleol ledled Cymru. Rydym yn rhannu ymgyrchoedd gwybodaeth ac ymwybyddiaeth ledled y wlad i amddiffyn defnyddwyr a diogelu busnes cyfreithlon.

Darllen Mwy

Newyddion Safonau Masnach Cymru


Newyddion diweddaraf

Töwr twyllodrus yn cael dedfryd o garchar wedi’i ohirio

Mae töwr twyllodrus a fu’n gwneud gwaith diangen ar gartref pâr agored i niwed, ac a gododd filoedd o bunnoedd arnyn nhw, wedi cael ei ddedfrydu i gyfnod o 15 mis yn y carchar, wedi’i ohirio.

Darllen Mwy

Safonau Masnachu Merthyr Tudful : Cyflwyno Gorchymyn Cau ar siop yn dilyn gwerthu fêps anghyfreithiol a gwerthu fêps i blant

Mae siop wedi cael gorchymyn i gau ar ôl i Swyddogion Safonau Masnach ddarganfod ei bod wedi bod yn gwerthu nwyddau anwedd a fêps anghyfreithlon i blant. Cafodd Eazy Vapes ar Heol Aberhonddu, Merthyr Tudful orchymyn cau am dri mis yn dilyn ymchwiliad gan Safonau Masnach.

Darllen Mwy

Mwy o newyddion
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out