Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Croeso i Wefan Safonau Masnach Cymru


Cymorth Busnes

Ein nod yw cefnogi busnesau drwy ddarparu cyngor cynhwysfawr, hygyrch a pherthnasol a fydd yn galluogi’r busnesau hynny i gyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol. 

Darllen Mwy

Cyngor i ddefnyddwyr

Mae angen i bawb feddu ar y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i drafod y byd gwerthu a phrynu nwyddau a gwasanaethau sy'n ddryslyd ac weithiau'n ddiegwyddor.

Darllen Mwy

Amdan Safonau Masnach Cymru

Mae Safonau Masnach Cymru yn cynrychioli’r 20 gwasanaeth Safonau Masnach Awdurdod Lleol ledled Cymru. Rydym yn rhannu ymgyrchoedd gwybodaeth ac ymwybyddiaeth ledled y wlad i amddiffyn defnyddwyr a diogelu busnes cyfreithlon.

Darllen Mwy

Newyddion Safonau Masnach Cymru


Newyddion diweddaraf

Dathlu Diwrnod Metroleg y Byd ar 20 Mai

Mae Diwrnod Metroleg y Byd yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniad yr holl bobl sy’n gweithio mewn sefydliadau a sefydliadau mesureg rhynglywodraethol a chenedlaethol trwy gydol y flwyddyn.

Darllen Mwy

Newyddion am swyddi gwag: Dau Swyddog Trwyddedu Anifeiliaid

Mae dau gyfle cyffrous ar gael i ddod yn rhan o’r ymdrech i sicrhau bod Cymru yn parhau i arwain y gad yn fyd eang o ran amddiffyn lles anifeiliaid.

Darllen Mwy

Mwy o newyddion
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out