Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Croeso i Wefan Safonau Masnach Cymru


Cymorth Busnes

Ein nod yw cefnogi busnesau drwy ddarparu cyngor cynhwysfawr, hygyrch a pherthnasol a fydd yn galluogi’r busnesau hynny i gyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol. 

Darllen Mwy

Cyngor i ddefnyddwyr

Mae angen i bawb feddu ar y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i drafod y byd gwerthu a phrynu nwyddau a gwasanaethau sy'n ddryslyd ac weithiau'n ddiegwyddor.

Darllen Mwy

Amdan Safonau Masnach Cymru

Mae Safonau Masnach Cymru yn cynrychioli’r 20 gwasanaeth Safonau Masnach Awdurdod Lleol ledled Cymru. Rydym yn rhannu ymgyrchoedd gwybodaeth ac ymwybyddiaeth ledled y wlad i amddiffyn defnyddwyr a diogelu busnes cyfreithlon.

Darllen Mwy

Newyddion Safonau Masnach Cymru


Newyddion diweddaraf

Siarcod arian anghyfreithlon yn cymryd mantais ar bwysau costau byw

Mae ymchwil newydd*, a gomisiynwyd gan Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru a Llywodraeth Cymru, yn cadarnhau ofnau y gallai’r caledi ariannol presennol ysgogi mwy o bobl yng Nghymru i fenthyca gan fenthycwyr arian anghyfreithlon, a elwir yn fwy cyffredin fel siarcod arian.

Darllen Mwy

Perchennog trwyddedig yn cael ei erlyn yn dilyn gwerthiant alcohol dan oed

Mae gweithredwr siop drwyddedig yn Y Barri wedi cael dirwy o fwy na £2,500 am werthu alcohol dan oed a throseddau trwyddedu yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Bro Morgannwg.

Darllen Mwy

Mwy o newyddion
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out