Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Croeso i Wefan Safonau Masnach Cymru


Cymorth Busnes

Ein nod yw cefnogi busnesau drwy ddarparu cyngor cynhwysfawr, hygyrch a pherthnasol a fydd yn galluogi’r busnesau hynny i gyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol. 

Darllen Mwy

Cyngor i ddefnyddwyr

Mae angen i bawb feddu ar y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i drafod y byd gwerthu a phrynu nwyddau a gwasanaethau sy'n ddryslyd ac weithiau'n ddiegwyddor.

Darllen Mwy

Amdan Safonau Masnach Cymru

Mae Safonau Masnach Cymru yn cynrychioli’r 20 gwasanaeth Safonau Masnach Awdurdod Lleol ledled Cymru. Rydym yn rhannu ymgyrchoedd gwybodaeth ac ymwybyddiaeth ledled y wlad i amddiffyn defnyddwyr a diogelu busnes cyfreithlon.

Darllen Mwy

Newyddion Safonau Masnach Cymru


Newyddion diweddaraf

Wythnos Safonau Masnach Cymru - Diwrnod 4 - Rhy dda i fod yn wir?

Mae Safonau Masnach Cymru yn adrodd bod sgamiau a masnachwyr twyllodrus yn parhau i achosi gofid i ddefnyddwyr ledled y wlad.

Darllen Mwy

Wythnos Safonau Masnach Cymru - Diwrnod 3 - Cadwch olwg am siarcod benthyg arian

Mae Safonau Masnach Cymru ac Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru yn rhybuddio defnyddwyr i fod yn wyliadwrus ar gyfryngau cymdeithasol, gan fod y tîm yn derbyn y nifer uchaf erioed o adroddiadau o weithgarwch siarcod benthyg arian oherwydd yr argyfwng costau byw a'r defnydd cynyddol o farchnadoedd digidol.

Darllen Mwy

Mwy o newyddion
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out