Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Miloedd o fêps anghyfreithlon yn cael eu darganfod mewn byncer yr Ail Ryfel Byd diddefnydd mewn gardd yn Abertawe.

Mae fêps anghyfreithlon sy'n werth dros £47,000 ar y stryd wedi cael eu darganfod mewn byncer yr Ail Ryfel Byd diddefnydd mewn gardd yn Abertawe.

Darllen Mwy

Rhodd o £6,000 i fanc bwyd yn dilyn erlyniad gan Safonau Masnach

Mae perchennog busnes wedi cytuno i roi £6,000 i elusen ar ôl cael ei erlyn gan Safonau Masnach Ynys Môn.

Darllen Mwy

Dedfryd o garchar am 18 mis i berchennog siop a gafodd ei ddal yn gwerthu tybaco anghyfreithlon

Mae perchennog siop o Gaerffili wedi cael ei ddedfrydu i 18 mis o garchar am werthu sigaréts a chynhyrchion thybaco ffug.

Darllen Mwy

Dyn o Gaerffili yn euog o achosi dioddefaint diangen i'w gŵn

Ar 8 Chwefror 2024, plediodd dyn o Gaerffili yn euog yn Llys Ynadon Cwmbrân i gyhuddiadau yn ymwneud â lles anifeiliaid, a oedd yn cynnwys saith cyhuddiad o fethu â diwallu anghenion lles cŵn o dan ei ofal i’r graddau sy’n ofynnol gan arfer da a thri chyhuddiad o achosi dioddefaint diangen yn groes i Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006

Darllen Mwy

Dirwy am werthu fêps anghyfreithlon

Cafodd rheolwr siop fêps ym Mhenfro ddirwy gan Ynadon yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Sir Penfro.

Darllen Mwy

Cygnor Castell-nedd Port Talbot : Cyrch aml-asiantaeth yn targedu masnachwyr twyllodrus

Mae swyddogion o adrannau Safonau Masnach, Gorfodi Gwastraff a Thrwyddedu Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi stopio a siarad â chyfanswm o 65 o fasnachwyr fel rhan o gyrch ar y cyd yn erbyn masnachwyr twyllodrus.

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out