Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Dal siopau'n gwerthu e-sigarennau anghyfreithlon i blant dan oed

Mae pum siop wedi eu dal yn gwerthu e-sigarennau i blant dan 18 oed yn ystod cyrch i daclo gwerthiant anghyfreithlon e-sigarennau.

Darllen Mwy

Masnachwr twyllodrus yn cael ei garcharu am 32 mis

Mae Masnachwr Twyllodrus, a ddisgrifiwyd gan ei ddioddefwyr fel lleidr, celwyddgi a thwyllwr, wedi cael ei garcharu am 32 mis yn dilyn erlyniad llwyddiannus a gyflwynwyd gan Safonau Masnach Sir Gaerfyrddin.

Darllen Mwy

Dwyn erlyniad llwyddiannus yn erbyn perchnogion NRJ Motor Company Ltd.

Mae tîm Safonau Masnach Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dwyn erlyniad llwyddiannus yn erbyn swyddogion NRJ Motor Company am gam-werthu car fel un a oedd mewn 'cyflwr rhagorol', ond mewn gwirionedd roedd mewn cyflwr peryglus, nad oedd yn addas i'w ddefnyddio ar y ffordd fawr.

Darllen Mwy

Perchennog siop melysion yn cael ei erlyn gan Safonau Masnach

Cafodd perchennog siop melysion ei erlyn gan Gyngor Sir Powys ar ôl iddo werthu bariau siocled gyda'r enw 'Wonka" arnynt ond heb fod a'r wybodaeth alergenau yn y fformat cywir arnynt. Costiodd hyn yn ddrud iddo wedi iddo dderbyn dirwy o dros £10,000.

Darllen Mwy

Pwerau cryfach i frwydro yn erbyn tybaco anghyfreithlon yn dod i rym

O 20 Gorffennaf 2023, bydd cosbau newydd yn dod i rym a fydd yn golygu y gall busnesau ac unigolion sy'n gwerthu tybaco anghyfreithlon dderbyn cosb o hyd at £10,000.

Darllen Mwy

Dirwy o bron i £20,000 i gwmni soffas

Mae Suzanne Dickenson, Cyfarwyddwr Trade Price Sofas (Merthyr Tudful) Cyfyngedig (TPS) wedi cael dirwy o bron i £20,000 am fynd yn groes i ofynion labelu sy’n ofynnol o dan Reoliadau Dodrefn a Deunyddiau (Tân) (Diogelwch) 1988.

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out