Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Erlyn gwerthwr ar Facebook am werthu dillad ffug

Mae masnachwr o Bont-y-pŵl sy’n gwerthu ar Facebook wedi pledio'n euog i werthu a meddu ar ddillad ffug gan gynnwys North Face, Chanel, Nike a Dior.

Darllen Mwy

Siarc benthyg hynaf y DU yn cael gorchymyn i dalu dros £173,000 gan Lys Caerdydd

Mae benthyciwr 83 oed wedi cael gorchymyn i ad-dalu dros £173,000 o'i harian twyll, gyda mwy na £35,000 yn cael ei ddychwelyd i'w dioddefwyr mewn iawndal

Darllen Mwy

Cwpl o Drelyn yn cael eu dedfrydu am droseddau lles anifeiliaid a bridio cŵn yn anghyfreithlon

Mae Colin a Ruth Williams o Glan-ddu Road, Trelyn wedi cael eu dedfrydu ar y cyd yn Llys Ynadon Casnewydd am fridio cŵn heb drwydded, troseddau Deddf Lles Anifeiliaid 2006 a methu â nodi mewn hysbysebion bod cŵn bach yn cael eu hysbysebu gan fridiwr cŵn yn groes i Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008.

Darllen Mwy

Gwasanaethau Safonau Masnach Cymru a phartneriaid allweddol yn dod at ei gilydd i fynd i’r afael â masnachwyr twyllodrus

Fel rhan o Wythnos Safonau Masnach Cymru, cynhaliwyd diwrnodau gweithredu a gynlluniwyd ymlaen llaw yn targedu masnachwyr twyllodrus a throseddau carreg drws ledled Cymru

Darllen Mwy

Wythnos Safonau Masnach - Diwrnod 5 - Rhad a Rhacs

Mae Safonau Masnach Cymru yn rhybuddio defnyddwyr am fewnforion a ffugiadau rhad a'u hatgoffa o'r ymadrodd “prynu'n rhad, prynu ddwywaith”. O bryd i'w gilydd, gallai'r 'fargen' honno gostio mwy na'r disgwyl.

Darllen Mwy

Wythnos Safonau Masnach Cymru - Diwrnod 4 - Rhy dda i fod yn wir?

Mae Safonau Masnach Cymru yn adrodd bod sgamiau a masnachwyr twyllodrus yn parhau i achosi gofid i ddefnyddwyr ledled y wlad.

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out