Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Safonau Masnachu Merthyr Tudful : Cyflwyno Gorchymyn Cau ar siop yn dilyn gwerthu fêps anghyfreithiol a gwerthu fêps i blant

Mae siop wedi cael gorchymyn i gau ar ôl i Swyddogion Safonau Masnach ddarganfod ei bod wedi bod yn gwerthu nwyddau anwedd a fêps anghyfreithlon i blant. Cafodd Eazy Vapes ar Heol Aberhonddu, Merthyr Tudful orchymyn cau am dri mis yn dilyn ymchwiliad gan Safonau Masnach.

Darllen Mwy

Masnachwr yn cael ei erlyn am werthu e-sigarenau anghyfreithlon

Mae dyn 42 oed wedi pledio’n euog i feddu a gwerthu e-sigarenau anghyfreithlon.

Darllen Mwy

Safonau Masnachu Abertawe : Pennaeth Canolfan Alwadau yn Abertawe'n cael ei garcharu

Mae pennaeth canolfan alwadau yn Abertawe, a oedd yn gweithredu'n dwyllodrus ac yn twyllo pobl ddiniwed o dros £300,000, wedi ei ddedfrydu i dair blynedd o garchar

Darllen Mwy

Gwasanaeth Safonau Masnach Merthyr Tudful yn gweithredu ar werthu fêps nicotin i rai dan Oed

Pryder sylweddol ynghylch pobl ifanc yn cyrchu cynhyrchion ‘fêp’.

Darllen Mwy

Bridiwr cŵn didrwydded Sir Gaerfyrddin yn cael ei ddwyn o flaen ei well

Mae bridiwr cŵn anghyfreithlon o Sir Gaerfyrddin wedi cael gorchymyn i dalu dros £100,000 neu wynebu dedfryd o 21 mis o garchar am werthu cŵn bach trwy lwyfannau hysbysebu amrywiol.

Darllen Mwy

Mae Grŵp Bwyd Gwent Fwyaf wedi archwilio’r ddarpariaeth o wybodaeth am alergenau bwyd i ddefnyddwyr

Mae’r bartneriaeth rhwng Cynghorau Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen wedi cyhoeddi adroddiad o’i ganfyddiadau

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out