Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Safonau Masnach Torfaen : Masnachwr o Bont-y-pŵl yn euog o werthu sigaréts ffug

Mae dyn o Gaerdydd wedi’i gyhuddo o werthu sigaréts a thybaco ffug ym Mhont-y-pŵl.

Darllen Mwy

Safonau Masnach Caerffili: ​Erlyn perchennog tafarn o Goed Duon am fethu â darparu gwybodaeth am alergenau

Mae Paul Taylor, perchennog tafarn a gwely a brecwast The Rock, Tredegar Road, Coed Duon, Gwent NP12 1DD, wedi’i erlyn am fethu â darparu gwybodaeth am alergenau yn groes i Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014.

Darllen Mwy

Safonau Masnach Torfaen: Talu'r pris am werthu nwyddau ffug

Mae menyw o Bont-y-pŵl wedi cael ei herlyn gan Gyngor Torfaen wedi iddi gael ei dal yn gwerthu nwyddau ffug gan ddefnyddio rhaglenni Facebook Messenger a WhatsApp.

Darllen Mwy

Safonau Masnach Sir y Fflint : Twyllwyr yn defnyddio negeseuon ffug bod unigolion ac anifail ar Facebook

Mae twyllwyr yn apelio at emosiwn pobl i rannu’r twyll a dwyn gwybodaeth bersonol.

Darllen Mwy

Erlyniad Bwyd Anifeiliaid Anwes Amrwd : Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Safonau Masnach

Mae Cyfarwyddwr busnes sy'n gweithgynhyrchu bwyd anifeiliaid anwes amrwd yng Nghastell-nedd Port Talbot, sy'n cyflenwi perchnogion a bridwyr cŵn ar draws De Cymru a'r ffin â Lloegr, wedi'i erlyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot am gyflenwi bwyd anifeiliaid anwes anniogel a gweithredu o dan amodau aflan.

Darllen Mwy

Rhybuddio preswylwyr Castell-nedd Port Talbot am fasnachwyr stepen drws

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn rhybuddio preswylwyr i fod yn wyliadwrus o fasnachwyr sy'n galw heibio'u cartrefi'n ddiwahoddiad

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out