Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Cysylltwch â Ni


Dylai defnyddwyr sy'n dymuno cwyno am nwyddau a gwasanaethau gysylltu â Gwasanaethau Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1144 (Cymraeg) neu 0808 223 1133 (Saesneg) am gyngor a gwybodaeth am unrhyw broblemau defnyddwyr.

Ffurflen ymholi

PEIDIWCH â defnyddio'r ffurflen hon ar gyfer cwynion defnyddwyr. Rhaid gwneud ymholiadau o'r math hwn i Wasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, drwy glicio ar y linc yma.
Ni allwn ymateb i gwynion defnyddwyr, ac ni allwn anfon y wybodaeth ymlaen at Cyngor ar Bopeth.

Awdurdodau Lleol


Peidiwch â chysylltu ag unrhyw un o'r Awdurdodau Lleol isod gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol am Safonau Masnach. I gael gwybodaeth fanylach gweler ein tudalennau Cyngor i defnyddwyr.

 • Anglesey
  Isle of Anglesey County Council

  Trading Standards and Licensing Section

  Cyfeiriad

  Council Offices

  Llangefni

  Anglesey

  LL77 7TW

  Gwefan

  www.ynysmon.gov.uk

  www.anglesey.gov.uk

  Ffacs

  01248 752884

  Rhif Ffôn

  01248 752840 (English)

  Ymholiadau Cyffredinol

  E-bost

  safonaumasnach@ynysmon.gov.uk

  tradingstandards@anglesey.gov.uk

  Materion Trwyddedu

  E-bost

  trwyddedu@ynysmon.gov.uk

  licensing@anglesey.gov.uk

  Cyngor i Defnyddwyr

  E-bost

  cynghoridefnyddwyr@ynysmon.gov.uk

  consumeradvice@anglesey.gov.uk

 • Blaenau Gwent
  Blaenau Gwent County Borough Council

  Trading Standards Section

  Cyfeiriad

  Public Protection Division

  Anvil Court

  Church Street

  Abertillery

  NP13 1DB

  Gwefan

  www.blaenau-gwent.gov.uk

  Ffacs

  01495 355834

  E-bost

  trading.standards@blaenau-gwent.gov.uk

  Rhif Ffôn

  01495 357813 (English)

 • Bridgend
  Bridgend County Borough Council

  Public Protection

  Cyfeiriad

  Shared Regulatory Services

  Civic Offices

  Angel Street

  Bridgend

  CF31 4WB

  Gwefan

  srs.wales

  Ffacs

  01656 643285

  E-bost

  PublicProtection@bridgend.gov.uk

  Rhif Ffôn

  0300 1236696 (English)

 • Caerphilly
  Caerphilly County Borough Council

  Trading Standards Section

  Cyfeiriad

  Ty Penallta

  Parc Tredomen

  Ystrad Mynach

  Hengoed

  CF82 7PG

  Gwefan

  www.caerphilly.gov.uk

  Ffacs

  01495 235018

  E-bost

  tradingstandards@caerphilly.gov.uk

  Ymholiadau a Chyngor Busnes

  Rhif Ffôn

  01443 811300 (English)

  Cyngor i Defnyddwyr

  Rhif Ffôn

  03454 040505 (Cymraeg)

  03454 040506 (English)

 • Cardiff
  Cardiff County Council

  Trading Standards Department

  Cyfeiriad

  County Hall

  Atlantic Wharf

  Cardiff

  CF10 4UW

  Gwefan

  srs.wales

  Ffacs

  029 20345951

  E-bost

  tradingstandards-srswales@valeofglamorgan.gov.uk

  Cyngor Busnes

  Rhif Ffôn

  029 20872059 (English)

  Cyngor i Defnyddwyr / Cyngor Busnes

  Rhif Ffôn

  03454 040505 (Cymraeg)

  03454 040506 (English)

 • Carmarthenshire
  Carmarthenshire County Council

  Trading Standards Services

  Cyfeiriad

  Eastgate

  Llanelli

  Carmarthenshire

  SA15 3YF

  Gwefan

  www.carmarthenshire.gov.wales

  E-bost

  tradingstandards@carmarthenshire.gov.uk

  Rhif Ffôn

  01267 234567 (English)

 • Ceredigion
  Ceredigion County Council

  Trading Standards Section

  Cyfeiriad

  Neuadd Cyngor Ceredigion

  Penmorfa

  Aberaeron

  Ceredigion

  SA46 0PA

  Gwefan

  www.ceredigion.gov.uk

  E-bost

  tradingstandards@ceredigion.gov.uk

  Rhif Ffôn

  01545 572105 (English)

  Cyngor i Defnyddwyr

  Rhif Ffôn

  03454 040505 (Cymraeg)

  03454 040506 (English)

 • Conwy
  Cyngor Sir Conwy

  Gwasanaeth Safonau Masnach

  Cyfeiriad

  Conwy County Borough Council

  PO Box 1

  Conwy

  LL30 9GN

  Gwefan

  https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Trading-Standards.aspx

  https://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Trading-Standards.aspx

  Ffacs

  01492 575204

  E-bost

  trading.standards@conwy.gov.uk

  trading.standards@conwy.gov.uk

  Rhif Ffôn

  01492 574110 (Cymraeg)

  01492 574110 (English)

 • Denbighshire
  Denbighshire County Council

  Trading Standards

  Cyfeiriad

  Planning & Public Protection Department

  PO Box 62

  Ruthin

  Denbighshire

  LL15 9AZ

  Gwefan

  www.sirddinbych.gov.uk

  www.denbighshire.gov.uk

  Ffacs

  01824 706357

  E-bost

  tradingstandards@denbighshire.gov.uk

  Ymholiadau Busnes

  Rhif Ffôn

  01824 706057 (English)

  Cyngor i Defnyddwyr

  Rhif Ffôn

  03454 040505 (Cymraeg)

  03454 040506 (English)

  Iechyd Anifeiliaid

  Rhif Ffôn

  01824 706086 (English)

  E-bost

  animalhealth@denbighshire.gov.uk

 • Flintshire
  Flintshire County Council

  Trading Standards Service

  Cyfeiriad

  County Hall

  Mold

  CH7 6NF

  Gwefan

  www.flintshire.gov.uk/tradingstandards

  Ffacs

  01352 703192

  E-bost

  trading.standards@flintshire.gov.uk

  Rhif Ffôn

  01352 703181 (English)

 • Gwynedd
  Cyngor Gwynedd Council

  Uned Safonau Masnach / Trading Standards Unit

  Cyfeiriad

  Swyddfa Arfon

  Shirehall Street

  Caernarfon

  Gwynedd

  LL55 1SH

  Gwefan

  www.gwynedd.llyw.cymru

  E-bost

  safmas@gwynedd.llyw.cymru

  Rhif Ffôn

  01766 771000 (English)

 • Merthyr Tydfil
  Merthyr Tydfil County Borough Council

  Trading Standards Service

  Cyfeiriad

  Civic Centre

  Castle Street

  Merthyr Tydfil

  CF47 8AN

  Gwefan

  www.merthyr.gov.uk

  Ffacs

  01685 374201

  E-bost

  tstandards@merthyr.gov.uk

  Rhif Ffôn

  01685 725000 (English)

  Cyngor i Defnyddwyr

  Rhif Ffôn

  03454 040505 (Cymraeg)

  03454 040506 (English)

 • Monmouthshire
  Monmouthshire County Council

  Trading Standards

  Cyfeiriad

  PO Box 106

  Caldicot

  Monmouthshire

  NP26 9AN

  Gwefan

  www.monmouthshire.gov.uk

  Ffacs

  01633 644457

  E-bost

  tradingstandards@monmouthshire.gov.uk

  Cyngor Busnes

  Rhif Ffôn

  01633 644102 (English)

  Iechyd Anifeiliaid

  Rhif Ffôn

  01633 644121 (English)

  E-bost

  AnimalHealth@monmouthshire.gov.uk

 • Neath Port Talbot
  Neath Port Talbot County Borough Council

  Trading Standards

  Cyfeiriad

  The Quays

  Brunel Way

  Baglan Energy Park

  Neath

  SA11 2GG

  Gwefan

  www.npt.gov.uk

  E-bost

  tsd@npt.gov.uk

  Rhif Ffôn

  01639 686868 (English)

 • Newport
  City of Newport

  Trading Standards Section

  Cyfeiriad

  Room 717

  Civic Centre

  Newport

  NP20 4UR

  Gwefan

  www.newport.gov.uk

  E-bost

  trading.standards@newport.gov.uk

  Rhif Ffôn

  01633 656656 (English)

 • Pembrokeshire
  Pembrokeshire County Council

  Trading Standards Department

  Cyfeiriad

  Trading Standards and Animal Welfare

  Public Protection

  County Hall

  Haverfordwest

  Pembrokeshire

  SA61 1TP

  Gwefan

  www.pembrokeshire.gov.uk

  Ffacs

  01437 775082

  E-bost

  tradingstandards@pembrokeshire.gov.uk

  Rhif Ffôn

  01437 764551 (English)

 • Powys
  Powys County Council

  Trading Standards Department

  Cyfeiriad

  County Hall

  Spa Road East

  Llandrindod Wells

  LD1 5LG

  Gwefan

  www.powys.gov.uk/tradingstandards

  E-bost

  trading.standards@powys.gov.uk

  Cyngor Iechyd Anifeiliaid a Busnes

  Rhif Ffôn

  0345 6027030 (English)

  Cyngor i Defnyddwyr

  Rhif Ffôn

  0345 4040506 (English)

 • Rhondda Cynon Taf
  Rhondda Cynon Taf County Borough Council

  Rhondda Cynon Taf Trading Standards

  Cyfeiriad

  Ty Elai

  Dinas Isaf East

  Williamstown

  Tonypandy

  CF40 1NY

  Gwefan

  www.rhondda-cynon-taff.gov.uk

  Ffacs

  01443 425301

  E-bost

  tradingstandards@rhondda-cynon-taff.gov.uk

  Rhif Ffôn

  01443 425777 (English)

 • Swansea
  City and County of Swansea

  Trading Standards Division

  Cyfeiriad

  Environment Department

  Business & Consumer Advice Section

  The Guildhall

  Swansea

  SA1 4PE

  Gwefan

  www.swansea.gov.uk

  Ffacs

  01792 635676

  E-bost

  trading.standards@swansea.gov.uk

  Rhif Ffôn

  01792 635600 (English)

 • Torfaen
  Torfaen County Borough Council

  Planning and Public Protection Department

  Cyfeiriad

  Ty Blaen Torfaen

  Panteg Inn

  New Inn

  Pontypool

  NP4 0LS

  Gwefan

  www.torfaen.gov.uk

  Ffacs

  01633 647329

  E-bost

  trading.standards@torfaen.gov.uk

  Rhif Ffôn

  01633 647624 (English)

 • Vale of Glamorgan
  Vale of Glamorgan Council

  Trading Standards

  Cyfeiriad

  Shared Regulatory Services

  Civic Offices

  Holton Road

  Barry

  CF63 4RU

  Gwefan

  srs.wales

  E-bost

  tradingstandards-srswales@valeofglamorgan.gov.uk

  Rhif Ffôn

  03454 040505 (Cymraeg)

  03454 040506 (English)

 • Wrecsam
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

  Adran Cynllunio a'r Economi Gwarchod y Cyhoedd

  Cyfeiriad

  Trading Standards

  Lambpit Street

  Wrexham

  LL13 1AR

  Gwefan

  www.wrecsam.gov.uk

  www.wrexham.gov.uk

  E-bost

  trading.standards@wrexham.gov.uk

  Rhif Ffôn

  01978 298997 (English)

Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out