Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Wythnos Safonau Masnach Cymru - Diwrnod 3 - Cadwch olwg am siarcod benthyg arian

Mae Safonau Masnach Cymru ac Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru yn rhybuddio defnyddwyr i fod yn wyliadwrus ar gyfryngau cymdeithasol, gan fod y tîm yn derbyn y nifer uchaf erioed o adroddiadau o weithgarwch siarcod benthyg arian oherwydd yr argyfwng costau byw a'r defnydd cynyddol o farchnadoedd digidol.

Darllen Mwy

Wythnos Safonau Masnach Cymru - Diwrnod 2 - Twyll y Tanwydd

Mae Safonau Masnach Cymru yn adrodd bod gwiriadau yn parhau yn ystod yr argyfwng costau byw ar y cynhyrchion na all defnyddwyr eu profi eu hunain.

Darllen Mwy

Wythnos Safonau Masnach Cymru - Ebrill 15fed i 19fed

Mae Wythnos Safonau Masnach Cymru yma – rydym yn codi ymwybyddiaeth o’r amrywiaeth eang o waith a wneir gan swyddogion Safonau Masnach yng Nghymru.

Darllen Mwy

Wythnos Safonau Masnach Cymru - Diwrnod 1 - Gofyn am drwbl

Mae Safonau Masnach Cymru yn cynghori defnyddwyr i fod yn ofalus ac i wirio'r disgrifiadau ar gynhyrchion bwyd y maent yn eu prynu, fel eu bod yn hyderus eu bod yn derbyn yr hyn y maent yn ei ddisgwyl ar ôl talu amdano.

Darllen Mwy

Taclo nwyddau ffug

Mae perchennog busnes o Gwmbrân wedi pledio’n euog i werthu gorchuddion ffonau symudol ffug.

Darllen Mwy

Byddwch yn wyliadwrus o Alwyr Diwahoddiad ECO 4

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn gweithio gyda Chymru Gynnes i ddatblygu trefniant ble y bydd Cymru Gynnes yn rheoli’r holl ymholiadau sy’n ymwneud â cheisiadau cyllid ECO 4 ar ran Cyngor Wrecsam.

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out