Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Gwaith yn parhau i atal fêps rhag cael eu gwerthu’n anghyfreithlon ac i blant dan oed ar Ynys Môn

Mae siop wedi gorfod cau ei drysau dros dro, yn sgil cais gan Dîm Safonau Masnach Cyngor Môn, i fynd i’r afael â fepio anghyfreithlon a dan oed.

Darllen Mwy

Safonau Masnach Cyngor Sir Ddinbych yn targedu gwerthiannau fêp i blant dan oed

Yn dilyn canllaw a ddarparwyd gan Safonau Masnach i fusnesau Sir Ddinbych ynghylch fêp a gwerthiannau dan oed, mae swyddogion safonau masnach wedi bod yn cynnal cyfres o bryniannau prawf ar draws y sir

Darllen Mwy

Masnachwr a werthodd gerbyd peryglus yn cael ei garcharu a’i orchymyn i dalu iawndal

Mae masnachwr o Sgiwen wedi derbyn dedfryd o chwe mis yn y carchar am werthu cerbyd anniogel ar ôl i gŵyn gael ei gwneud i dîm Safonau Masnach Cyngor Castell-nedd Port Talbot drwy gorff Cyngor ar Bopeth

Darllen Mwy

Gorchymyn i siop yng Nghwmbrân gau er mwyn atal ymddygiad troseddol a gwrthgymdeithasol

Mae siop yn Hen Gwmbrân wedi cael Gorchymyn Llys, yn gofyn iddi gau am dri mis, yn dilyn camau gweithredu gan Dîm Safonau Masnach y Cyngor.

Darllen Mwy

Gwerthu tybaco ffug yn arwain at garchar i ddyn o Abertawe

Mae dyn o Abertawe a gafodd ei ddal gyda miloedd o sigaréts, tybaco ac arian parod yn ei gar wedi'i garcharu.

Darllen Mwy

Erlyn Two Tone Vapes Ltd am werthu vape i ferch 15 oed

Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn atal gwerthu nwyddau â chyfyngiad oedran i blentyn.

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out