Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Rhybudd am ddefnyddio griliau gyda’r drws ar gau


Mae'r rhybudd yn atgoffa defnyddwyr, os defnyddir y gril nwy gyda'r drws ar gau, mae risg y gall lefelau peryglus o garbon monocsid gronni, gan beri risg o anaf difrifol neu farwolaeth i'r rhai yn yr amgylchedd uniongyrchol.

Mae GDHA hefyd yn ysgrifennu at eu cwsmeriaid yn eu cynghori i weithredu eu griliau nwy gyda'r drws yn gwbl agored.

Isod mae'r dolenni i'r dogfennau canlynol:

Adroddiad diogelwch OPSS
Stori newyddion OPSS

I gael rhagor o wybodaeth, dylai defnyddwyr gysylltu â GDHA ar 0800 110 5728 neu drwy eu gwefan:

BellingStoves, New World

Erthygl flaenorolErthygl Nesaf
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out