Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Llwybr Diogel i Sero Net

Rhybudd i ddefnyddwyr sy'n ceisio lleihau eu hallyriadau carbon, ynni a biliau tanwydd.

Darllen Mwy

Beth sydd ar eich plât?

Mae Safonau Masnach Cymru yn adrodd bod methiannau sampl ar gyfer alergenau a rhywogaethau cig yn dal i gael eu hadrodd.

Darllen Mwy

Byddwch yn wyliadwrus – sgam Gwiriad Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref

Bydd gan lawer o aelodau’r cyhoedd brofiad personol o’r sgamiau niferus sy’n parhau i gael eu cylchredeg megis sgamiau ffôn, e-byst gwe-rwydo, negeseuon testun a gwefannau ffug wrth i droseddwyr barhau i dwyllo pobl i roi’r gorau i’w harian parod.

Darllen Mwy

Rhybudd am ddefnyddio griliau gyda’r drws ar gau

Ynghyd â’r Swyddfa Diogelwch Cynnyrch (OPSS), mae tîm Safonau Masnach y cyngor wedi cyhoeddi rhybudd diogelwch ar gyfer defnyddio griliau nwy ar rai poptai ystod nwy Belling Stoves a New World a weithgynhyrchir gan Glen Dimplex Home Appliances (GDHA).

Darllen Mwy

Sut i osgoi pryder cerbyd

Yn ôl Safonau Masnach Cymru, er bod arferion defnyddwyr yn newid yn gyflym, mae ceir ail-law yn gyson yn parhau i fod ar frig y 5 uchaf y cwynir fwyaf amdanynt am gynnyrch defnyddwyr.

Darllen Mwy

Mae Wythnos Safonau Masnach Cymru yma!

Rydym yn falch iawn o'ch croesawu i'n Wythnos Safonau Masnach cyntaf, wythnos sydd wedi'i chynllunio i dynnu sylw at faterion sy'n effeithio ar ein bywydau i gyd, wythnos o bodlediadau a chlipiau fideo wedi'u cynllunio i dynnu sylw at rai o'r materion allweddol sy'n wynebu defnyddwyr a busnesau yng ngyfnod o ansicrwydd economaidd sylweddol.

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out