Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Dedfrydu masnachwr twyllodrus ar ôl codi tâl o £4,600 am beintio teils yn oren

Mae masnachwr twyllodrus wedi cael gorchymyn cymunedol ar ôl pledio’n euog i dwyllo cwsmer bregus yng nghanol Ceredigion allan o £4,600.

Darllen Mwy

Bridwyr cŵn didrwydded o Bargoed yn cael eu herlyn a'u gwahardd rhag cadw anifeiliaid

Mae mam a dwy ferch o Fochriw a fu’n bridio cŵn heb drwydded sy’n magu o leiaf 27 torllwyth dros gyfnod o 2 flynedd wedi’u dedfrydu am fridio cŵn heb drwydded o dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006.

Darllen Mwy

Achos gan Safonau Masnach Sir Fynwy yn gweld dyn lleol yn cael ei garcharu am dwyll

Cafodd yr erlyniad ei ddwyn gan Adran Safonau Masnach Cyngor Sir Fynwy yn dilyn ymchwiliad trawsffiniol hir yn ymwneud â nifer o aelwydydd gyda dioddefwyr yn Sir Fynwy, Caerffili, Swydd Henffordd a Gogledd Gwlad yr Haf.

Darllen Mwy

Atafaelu hanner miliwn o sigaréts anghyfreithlon yn Wrecsam a Sir y Fflint mewn ymgyrch ar y cyd

Yn ystod wythnos olaf mis Mai 2023, bu ymgyrch ar y cyd er mwyn aflonyddu ar werthu baco'n anghyfreithlon yn Wrecsam a Sir y Fflint. Atafaelwyd dros 500,000 o sigaréts a llawer iawn o e-sigaréts anghyfreithlon.

Darllen Mwy

Dathlu Diwrnod Metroleg y Byd ar 20 Mai

Mae Diwrnod Metroleg y Byd yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniad yr holl bobl sy’n gweithio mewn sefydliadau a sefydliadau mesureg rhynglywodraethol a chenedlaethol trwy gydol y flwyddyn.

Darllen Mwy

Newyddion am swyddi gwag: Dau Swyddog Trwyddedu Anifeiliaid

Mae dau gyfle cyffrous ar gael i ddod yn rhan o’r ymdrech i sicrhau bod Cymru yn parhau i arwain y gad yn fyd eang o ran amddiffyn lles anifeiliaid.

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out