Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Mae’n amser mynd i’r afael â thwyll rhamant

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cefnogi CrimeStoppers i atal Twyll Rhamant sy’n effeithio ar unigolion ledled y DU ac yn Wrecsam.

Darllen Mwy

Prynwch yn Ddoeth Ar-lein

Rydym wedi nodi bod y cynnydd mewn trafodion ar-lein drwy gydol ac ar ôl y cyfnod pandemig wedi arwain at gynnydd esbonyddol yng ngwerth y nwyddau y cwynwyd amdanynt.

Darllen Mwy

Llwybr Diogel i Sero Net

Rhybudd i ddefnyddwyr sy'n ceisio lleihau eu hallyriadau carbon, ynni a biliau tanwydd.

Darllen Mwy

Beth sydd ar eich plât?

Mae Safonau Masnach Cymru yn adrodd bod methiannau sampl ar gyfer alergenau a rhywogaethau cig yn dal i gael eu hadrodd.

Darllen Mwy

Byddwch yn wyliadwrus – sgam Gwiriad Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref

Bydd gan lawer o aelodau’r cyhoedd brofiad personol o’r sgamiau niferus sy’n parhau i gael eu cylchredeg megis sgamiau ffôn, e-byst gwe-rwydo, negeseuon testun a gwefannau ffug wrth i droseddwyr barhau i dwyllo pobl i roi’r gorau i’w harian parod.

Darllen Mwy

Sut i osgoi pryder cerbyd

Yn ôl Safonau Masnach Cymru, er bod arferion defnyddwyr yn newid yn gyflym, mae ceir ail-law yn gyson yn parhau i fod ar frig y 5 uchaf y cwynir fwyaf amdanynt am gynnyrch defnyddwyr.

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out