Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Mae Wythnos Safonau Masnach Cymru yma!

Rydym yn falch iawn o'ch croesawu i'n Wythnos Safonau Masnach cyntaf, wythnos sydd wedi'i chynllunio i dynnu sylw at faterion sy'n effeithio ar ein bywydau i gyd, wythnos o bodlediadau a chlipiau fideo wedi'u cynllunio i dynnu sylw at rai o'r materion allweddol sy'n wynebu defnyddwyr a busnesau yng ngyfnod o ansicrwydd economaidd sylweddol.

Darllen Mwy

Rhybudd y gall cynhyrchion 'Vape' arwain at ddibyniaeth bellach

Mae Safonau Masnach Cymru yn rhybuddio y gall plant sy'n cyrchu nwyddau â chyfyngiad oedran arwain at ymwneud â materion mwy difrifol; nid yw bellach yn ymwneud yn unig â chael gafael ar sigarét a’r goblygiadau iechyd a ddaw yn ei sgil.

Darllen Mwy

Adeiladwr twyllodrus wedi’i anfon i’r carchar ar ôl erlyniad gan Safonau Masnach

Mae adeiladwr twyllodrus a barhaodd i wneud gwaith gwael ar ôl ymddangos yn y llys wedi dechrau dedfryd 10 mis o garchar.

Darllen Mwy

Cadwch blant bach i ffwrdd o gortynnau bleind

Mae marwolaeth plentyn ifanc yn ddiweddar wedi amlygu’r ffaith bod bleindiau â chortynnau dolennog wedi’u gosod ar filiynau o gartrefi ledled y DU.

Darllen Mwy

Dosbarthwr carafanau a chartrefi modur o Wynedd yn euog o drosedd diogelwch

Mae'r diffynnydd wedi cael gorchymyn i dalu £11,211.00 am gyflenwi cartref modur peryglus

Darllen Mwy

Masnachwr yn cael ei erlyn am werthu crysau-t dylunwyr ffug

Mae dyn wedi pledio’n euog i feddu a gwerthu dillad ffug ar ôl iddo gael ei ddal yn gwerthu crysau-t ffug ar Facebook.

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out