Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Peidiwch â chael eich dal allan ar garreg y drws y Nadolig hwn

Wrth i ddathliadau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd ddechrau, mae unigolion a grwpiau trefniadol o droseddwyr yn ceisio manteisio ar ddefnyddwyr sydd angen gwaith yn eu cartref.

Darllen Mwy

Mae’n amser mynd i’r afael â thwyll rhamant

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cefnogi CrimeStoppers i atal Twyll Rhamant sy’n effeithio ar unigolion ledled y DU ac yn Wrecsam.

Darllen Mwy

Masnachwr twyllodrus cyfresol a thipiwr anghyfreithlon yn cael ei Erlyn

Mae masnachwr twyllodrus wedi dechrau dedfryd o garchar o 19 mis ar ôl cyfaddef cyfres o gyhuddiadau yn dilyn erlyniad gan Safonau Masnach Cyngor Sir Penfro, Is-adran Diogelu'r Cyhoedd.

Darllen Mwy

Dyn o Dresimwn wedi ei ddedfrydu i chwe mis arall am droseddau lles anifeiliaid

Mae dyn o Dresimwn wedi cael ei ddedfrydu i chwe mis o garchar am gam-drin ceffylau a chŵn a thorri gwaharddiad oes ar gadw anifeiliaid, a hynny yn dilyn erlyniad ar ran Cyngor Bro Morgannwg.

Darllen Mwy

Cyfnod gohiriedig yn y carchar i ddyn a fu’n gwerthu ceir ail law peryglus

Mae dyn o Hwlffordd wedi cael cyfnod gohiriedig yn y carchar am werthu ceir ail law peryglus ac anniogel, yn dilyn ymchwiliad gan Gyngor Sir Penfro.

Darllen Mwy

Siop Aberdâr wedi gwerthu cynhyrchion tybaco ffug a vapes tafladwy i blant

Mae'r siop wedi cael gorchymyn cau am dri mis yn dilyn gwrandawiad yn Llys Ynadon Merthyr Tudful.

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out