Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Newyddion am swyddi gwag: Dau Swyddog Trwyddedu Anifeiliaid

Mae dau gyfle cyffrous ar gael i ddod yn rhan o’r ymdrech i sicrhau bod Cymru yn parhau i arwain y gad yn fyd eang o ran amddiffyn lles anifeiliaid.

Darllen Mwy

Cyfarwyddwr cwmni yn cael gorchymyn i dalu £9000 o iawndal a dedfryd ohiriedig am dwyll a dwyn

Mae Nicholas REES, a fanteisiodd ar ddefnyddwyr agored i niwed ac a wnaeth honiadau anwir, wedi cael dedfryd o wyth mis o garchar, sydd wedi'i gohirio am ddwy flynedd, a gorchymyn i dalu £9000 o iawndal

Darllen Mwy

Gwerthwyr ar Facebook yn cyfaddef masnachu mewn nwyddau dylunwyr sy'n ffug

Mae dwy fenyw wedi cyfaddef eu bod yn gwerthu nwyddau dylunwyr ffug, gan ddefnyddio grwpiau gwerthu ar Facebook.

Darllen Mwy

Siarcod arian anghyfreithlon yn cymryd mantais ar bwysau costau byw

Mae ymchwil newydd*, a gomisiynwyd gan Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru a Llywodraeth Cymru, yn cadarnhau ofnau y gallai’r caledi ariannol presennol ysgogi mwy o bobl yng Nghymru i fenthyca gan fenthycwyr arian anghyfreithlon, a elwir yn fwy cyffredin fel siarcod arian.

Darllen Mwy

Perchennog trwyddedig yn cael ei erlyn yn dilyn gwerthiant alcohol dan oed

Mae gweithredwr siop drwyddedig yn Y Barri wedi cael dirwy o fwy na £2,500 am werthu alcohol dan oed a throseddau trwyddedu yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Bro Morgannwg.

Darllen Mwy

Billy y ci yn synhwyro chwarter miliwn o sigaréts anghyfreithlon

Cafodd dros 250,000 o sigaréts anghyfreithlon a 20Kg o dybaco rholio anghyfreithlon (digon i 20,000 o sigaréts rholio) eu synhwyro a’u meddiannu y mis diwethaf o siopau a lleoliadau storio ar ôl cyrchoedd ar draws Gogledd Cymru, yn cynnwys ym Mangor, y Rhyl, Caernarfon a Bae Colwyn.

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out