Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Safonau Masnach Sir y Fflint : Twyllwyr yn defnyddio negeseuon ffug bod unigolion ac anifail ar Facebook


Dyma sut mae’n gweithio: Rydych yn gweld neges Facebook am berson a/neu anifail coll, ac felly rydych yn ei rannu. Mae mwy a mwy o bobl yn rhannu’r neges hwn nes bydd wedi cyrraedd ymhell. Pan fydd hyn yn digwydd, bydd twyllwyr yn golygu’r negeseuon i ddangos twyll gyda dolenni gwe-rwydo. Mewn llawer o achosion byddant yn newid y neges i hysbysebu arolygon neu wefannau tai, sydd yn eu galluogi i gael arian.

Gan eich bod wedi ei rannu, efallai bydd eich ffrindiau yn eu clicio yn anfwriadol yn meddwl eich bod yn eu hargymell. Yn aml iawn, mae’r sylwadau ar y negeseuon hyn wedi eu hanalluogi hefyd fel na all defnyddwyr eraill eich rhybuddio.

Cyn rhannu unrhyw negeseuon fel hyn, edrychwch yn iawn arnynt, weithiau gallwch ddweud wrth edrych yn y cefndir na chafodd y llun ei dynnu yn y DU e.e. ceir gyda rhif cofrestru tramor, mathau o dai a choed.

Edrychwch ar broffil gwreiddiol yr unigolyn sy’n ei roi, bydd hwn yn aml iawn yn gyfrif newydd heb ddim ffrindiau, a dim ond un llun proffil ac efallai bydd eu lleoliad yn nodi eu bod yn byw mewn gwlad wahanol.

Adroddwch y twyll hwn i Facebook fel y gellir eu tynnu ac adrodd i Action Fraud https://www.actionfraud.police.uk

Lluniau gan Timothy Hales Bennett a Erik Mclean yn Unsplash

Erthygl flaenorolErthygl Nesaf
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out