Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Newyddion


Mae Grŵp Bwyd Gwent Fwyaf wedi archwilio’r ddarpariaeth o wybodaeth am alergenau bwyd i ddefnyddwyr

Mae’r bartneriaeth rhwng Cynghorau Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen wedi cyhoeddi adroddiad o’i ganfyddiadau

Darllen Mwy

Safonau Masnach Torfaen : Masnachwr o Bont-y-pŵl yn euog o werthu sigaréts ffug

Mae dyn o Gaerdydd wedi’i gyhuddo o werthu sigaréts a thybaco ffug ym Mhont-y-pŵl.

Darllen Mwy

Safonau Masnach Caerffili: ​Erlyn perchennog tafarn o Goed Duon am fethu â darparu gwybodaeth am alergenau

Mae Paul Taylor, perchennog tafarn a gwely a brecwast The Rock, Tredegar Road, Coed Duon, Gwent NP12 1DD, wedi’i erlyn am fethu â darparu gwybodaeth am alergenau yn groes i Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014.

Darllen Mwy

Safonau Masnach Torfaen: Talu'r pris am werthu nwyddau ffug

Mae menyw o Bont-y-pŵl wedi cael ei herlyn gan Gyngor Torfaen wedi iddi gael ei dal yn gwerthu nwyddau ffug gan ddefnyddio rhaglenni Facebook Messenger a WhatsApp.

Darllen Mwy

Safonau Masnach Sir y Fflint : Twyllwyr yn defnyddio negeseuon ffug bod unigolion ac anifail ar Facebook

Mae twyllwyr yn apelio at emosiwn pobl i rannu’r twyll a dwyn gwybodaeth bersonol.

Darllen Mwy

Erlyniad Bwyd Anifeiliaid Anwes Amrwd : Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Safonau Masnach

Mae Cyfarwyddwr busnes sy'n gweithgynhyrchu bwyd anifeiliaid anwes amrwd yng Nghastell-nedd Port Talbot, sy'n cyflenwi perchnogion a bridwyr cŵn ar draws De Cymru a'r ffin â Lloegr, wedi'i erlyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot am gyflenwi bwyd anifeiliaid anwes anniogel a gweithredu o dan amodau aflan.

Darllen Mwy
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out