Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Cofrestru


Cwblhewch y ffurflen gofrestru isod. Rhaid i chi fod yn aelod o'r gwasanaeth, neu'n weithiwr proffesiynol cydnabyddedig Safonau Masnach i gofrestru.

Peidiwch â chreu mwy nag un cyfrif y person. Os na allwch gael mynediad i'ch cyfrif am unrhyw reswm, cysylltwch â ni a byddwn yn ei ailosod i chi.

Sylwch, trwy greu eich cyfrif ar-lein, rydych chi'n cydsynio i dderbyn hysbysiadau am eich cyfrif trwy e-bost. Rhaid i chi sicrhau bod eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gadw'n gyfredol.

Mae angen cwblhau'r meysydd sydd wedi'u nodi â seren.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


*
*

Trwy greu cyfrif gyda Safonau Masnach Cymru bydd eich gwybodaeth yn cael ei storio a'i phrosesu yn unol â'n Polisi Preifatrwydd

Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out